Wytyczne do projektu sieć komputerowa w ramach dla klasy 3i 2012/2013
IT Essentials: Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC