Materiały i zadania dla studentów

Technologia informacyjna i informatyka w szkole

Przedmiot: SIECI INFORMACYJNE

1. Wytyczne do pracy na zaliczenie przedmiotu

2. Ćwiczenia z sieci komputerowych

3. Narzędzia sieciowe

4. Katalog przewodów do sieci pdf

5. Katalog urządzeń sieciowych pdf

6. Katalog urządzeń sieciowych Molex.pdf

7. Ethernet - opis standardu

8. Sposoby prowadzenia instalacji

9. Klasy adresowania

10. Informacje sieciowe- praca zaliczeniowa z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie (zezwolenie umieszczenia Bartosza Dawida)

11. Przykład pracy dyplomowej dotyczący Projektowania Sieci Komputerowych.pdf

12. Charakterystyka mediów transmisyjnych.pdf

13. Program do symulacji sieci komputerowych

14. Wymagania energetyczne sieci komputerowych