MATERIAŁY DLA SŁUCHACZY
TECHNIK INFORMATYK ŻAK Siedlce
N   O   V   U   M
08-110 Siedlce, ul. Kilińskiego 19/9 tel.:25 644-78-15
TECHNIK INFORMATYKTechnik informatyk sem 1 Systemy operacyjne i sieci komputerowe
Technik informatyk sem 1 Urządzenia techniki komputerowej
Technik informatyk sem 2 Urządzenia techniki komputerowej

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Technik ochrony środowiska
Technik organizacji usług gastronomicznychStrona główna