Materiały i zadania dla uczniów
 
Wytyczne do projektu sieć komputerowa dla kl.1d,1F 2015/2016 w ramach IT Essentials: Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC
Wytyczne do pracy domowej "Drzewo genealogiczne mojej rodziny" dla klas 1 w roku szkolnym 2015/2016
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Praca domowa "Drzewo genealogiczne mojej rodziny"
      Utworzyć drzewo rodzinne w programie GenoPro ver.1.9f
      Program można nagrać w szkole na pendriv lub ściągnąć ze strony http://jchr.czar.pl/GenoPro.zip
      Program GenoPro należy rozkompresować na dysk twardy lub Pendriv
        a) Zmień nazwę z folderu GenoPro na własne nazwisko
        b) Aby nie zgłaszał się program prawidłowo
            po uruchomieniu programu wejdz do menu Pomoc-->O GenoPro Gold
            i w polu GoldenKey wprowadź klucz: 2dvcqkzFox
            OK
       c) Rozpocznij w polu Dokument1
           Przyciskiem z paska narzędziowego przyciskiem "Kreator rodziny"
       d) Zapisz plik pod nazwa "WŁASNE_NAZWISKO"

Wymagania do pracy:
------------------------------
1. Zapisać plik drzewa wewnątrz folderu "NAZWISKO " o nazwie "nazwisko_drzewo.gno"
2. Umieścić fotografie do drzewa w folderze "FOTKI"
    Fotografie zapisywać w formacie skompresowanym jpg o rozdzielczości 300dpi i wielkość 700pikseli x 525pikseli
    Nazwy fotografii "Nazwisko_imie_01.jpg"
    Starać się by było jak najwięcej fotografii minimum 50
3. Dane w drzewie:
    Nazwiska i imiona, w przypadku kobiet nazwisko panieńskie
    Daty urodzin, daty śmierci
   W przypadku osób nieżyjących: data urodzenia lub przynajmniej rok, data śmierci, powód śmierci,
   miejsce złożenia zwłok lub prochów - cmentarz, gdzie się znajduje
   Dodatkowe informacje w polach Zawód, Komentarz (ciekawostki rodzinne, herby, miejsca pochodzenia,
   zawody lub czym się zajmowali, szkoły do których uczęszczali - np. absolwenci I LOim.B.Prusa rok ukończenia, klasa)

Wpływ na ocenę będą miały szczegóły wyżej wymienione.

Terminy:
15.03.2016 - wersja wstępna minimum 50osób na drzewie, fotografie mnimum 15 fotografii -ocena wstępna
15.04.2016 -wersja ostateczna do oceny
Przynieść na lekcję na CD-ROM-ie, czy Pendrivie
lub przysłać e-mailem skompresowany cały katalog NAZWISKO z plikiem drzewa oraz fotografiami

Przykładowa struktura na dysku
D:\Kowalski
      |GenoPro.exe
      |Kowalski_drzewo.gno
      |key.txt
      |-FOTKI
           | Kowalski_Andrzej01.jpg
           | Kowalski_Andrzej02.jpg
           | Kowalski_Andrzej03.jpg
           | Kowalska_Ewa01.jpg
           | Kowalska_Ewa02.jpg
           | Kowalska_Ewa03.jpg
           | Nowak_Jan01.jpg
           | Wojtowicz_Maria01.jpg
           | itd.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kurs HTML-a dla poczatkujacego
1 Kurs Turbo Pascala -wstęp lekcje oraz możliwość ściągnięcia programu
2 Kurs Turbo Pascala -pas.pas
3 Ciekawe liczby1-materiał 1
4 Ciekawe liczby2-materiał 2
5. Obliczanie BMI i inne kalkulatory
6. Zasady obliczeń PESEL, ISBN ... itd

7.Kurs linuxa -polecam
8. Ćwiczenia do Linuksa

9. Wstęp do sieci
10. Podstawy protokołu TCP/IP -model OSI
11. Słownik pojęć sieciowych
12.Schemat sieci szkolnej I LO
13.Materiały poznawcze z sieci komputerowych   
14. Program GenoPro1.9f Możliwość ściągnięcia programu skompresowanego do użytku bez instalacji - 1,37MB-pobierz
15.Strona do tworzenia własnego drzewa - za darmo - http://zrodzina.pl
16.Druga strona do tworzenia własnego drzewa - za darmo - http://www.moikrewni.pl

17. Program Network Notepad ver.4.6.6 2,9MB do tworzenia schematów sieci komputerowych

MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ
Ćwiczenia w przeliczaniu systemów liczbowych -cwicz1
Ćwiczenia w przeliczaniu systemów liczbowych -cwicz2
Ćwiczenia w przeliczaniu systemów liczbowych -cwicz3
Test z systemów liczbowych Abakus Identyfikator testu:slicz.admin2.lo1siedlce    użytkownik:student01       hasło:student01

Materiał pomocniczy do programowania w języku C++
1.Wstęp do programowania w C++

2.Funkcja umożliwiająca wyświetlenie polskich znaków w programach C++
3. DEV C++ - do pobrania wersja instalacyjna 9,4MB
4.Program  do tworzenia schematów blokowych Diagram Designer ver.1.22 1,6MB

ZADANIA DOMOWE Z C++
Rozwiązania zadań (kod programu)  przesłać e-mailem na adres j.chroscicki@wp.pl lub dostarczyć osobiście na dzień przed lekcją.
 

 

 


Strona główna